Search
Generic filters
Filter by Status
ขาย
ให้เช่า

ข้อกำหนดการใช้งาน -

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

เกี่ยวกับเรา :

ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ: https://arcadiapropertiesgroup.com.

โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนการใช้เว็บไซต์

การใช้ไซต์แสดงว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

การใช้ไซต์

โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนการใช้เว็บไซต์ (“ไซต์”) ซึ่งเป็นเจ้าของโดยบริษัท CRS-Star Co. , Ltd.

ข้อกำหนดเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา ดังนั้นคุณควรเยี่ยมชมหน้านี้เป็นระยะเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดปัจจุบันที่คุณผูกพัน

คุณควรรับทราบว่าลิขสิทธิ์ในทุกสิ่งที่คุณเห็นหรืออ่านบนไซต์ ซึ่งรวมถึงการออกแบบต่างๆ, ข้อความ, กราฟฟิก, ภาพถ่าย, ซอร์สโค้ด หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ นั้นเป็นของ Arcadia Properties Group

การเข้าถึงไซต์ไม่ได้หมายถึงการอนุญาตในการทำซ้ำและ / หรือแจกจ่ายข้อมูลนี้ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถนำไปทำซ้ำ, แก้ไข, แสดง หรือแจกจ่ายเนื้อหาของไซต์นี้ต่อสาธารณะ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท CRS-Star Co. , Ltd. และ Arcadia Properties Group

เครื่องหมายการค้าและโลโก้ที่แสดงบนไซต์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ห้ามนำเครื่องหมายการค้าที่แสดงไปใช้โดยเด็ดขาด

ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในขอบเขตสูงสุดของกฎหมาย รวมถึงการดำเนินคดีทางอาญา

คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการของเราเพื่อ “การทำเหมืองข้อมูล” ใด ๆ เพื่อรวบรวมหรือตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนและข้อเสนอของลูกค้าและ / หรือผู้โฆษณาของเรา Arcadia Properties Group ได้ใช้ความพยายามในการรวมข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้รับประกันหรือรับรองในความถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Arcadia Properties Group ไม่ได้มีพันธะในการรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในเนื้อหาของไซต์ ทุกสิ่งที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ใช้ข้อมูลพื้นฐาน “ตามจริง” โดยไม่มีการเป็นตัวแทน, การรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันชื่อเรียก, ความสามารถในการค้าหรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิดสิทธิ

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

ไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ สิ่งเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณเท่านั้น และการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง Arcadia Properties Group มิได้ควบคุมและมิได้รับผิดชอบต่อไซต์หรือเนื้อหาเหล่านั้น

Arcadia Properties Group ไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมโยงไฮเปอร์เท็กซ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังไซต์

ขอบเขตความรับผิดชอบ

คุณยอมรับว่าการใช้งานไซต์ถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียวและคุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้งานไซต์ของคุณ Arcadia Properties Group จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย, ความสูญเสีย, ค่าใช้จ่าย, การเรียกร้องหรือข้อเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม การชดเชยหรือผลสืบเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานไซต์นี้ของคุณ หรือเนื้อหาข้อมูล, ส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้

ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและข้อพิพาทใดๆ จะได้รับการแก้ไขโดยศาลของประเทศไทยเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้:

ลักษณะธุรกิจของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้งานของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

คุณควรตรวจสอบดูเว็บไซต์บ่อยๆ เพื่อดูว่าได้มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมล่าสุดหรือไม่ ข้อกำหนดเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา ดังนั้นคุณควรเข้ามาเยี่ยมชมเป็นระยะเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดปัจจุบันที่คุณผูกพัน

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าลิขสิทธิ์ในทุกสิ่งที่คุณเห็นหรืออ่านบนไซต์นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการออกแบบ, การถ่ายภาพ, วิดีโอ, ข้อความ, กราฟฟิก, ซอร์สโค้ด หรือซอฟต์แวร์ใดๆ นั้นเป็นเจ้าของโดย Arcadia Properties Group

การเข้าถึงไซต์นี้ของคุณไม่ได้หมายถึงการอนุญาตให้มีการทำซ้ำและ / หรือแจกจ่ายข้อมูลนี้ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถทำซ้ำ, แก้ไข, แสดงหรือแจกจ่ายเนื้อหาของไซต์นี้ต่อสาธารณะโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าจาก Arcadia Properties Group เครื่องหมายการค้าและโลโก้ที่แสดงบนไซต์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ห้ามนำเครื่องหมายการค้าที่แสดงไว้นี้ไปใช้โดยเด็ดขาด ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะบังคับใช้สิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาในขอบเขตสูงสุดของกฎหมาย รวมถึงการดำเนินคดีทางอาญา คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการของเราเพื่อ “การทำเหมืองข้อมูล” ใด ๆ เพื่อรวบรวมหรือตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนและข้อเสนอของลูกค้าและ / หรือผู้โฆษณาของเรา

ค้นหารายการที่คุณต้องการ

ค้นหาด้วยคีเวิร์ด

Search
Generic filters
Filter by Status
ขาย
ให้เช่า
หรือ

ค้นหาขั้นสูงด้วยฟิวเตอร์

สถานะ
แท็กพิเศษ
ราคา
ห้องนอน
ห้องน้ำ
เมือง
Find Your Property

Quick Search

Search
Generic filters
Filter by Status
ขาย
ให้เช่า
Or

Advanced Search

สถานะ
แท็กพิเศษ
ราคา
ห้องนอน
ห้องน้ำ
เมือง